Courteous Thief EP Release @ The Tabernacle

Tabernacl Chapel, Upper Mostyn Street, Llandudno

CALL + CEG presents

Live Music at the Tabernacle

Featuring:

Courteous Thief (https://www.courteousthief.co.uk/)

Eve Goodman & Friends (https://cegrecords.com/eve-goodman)

& Hannah Willwood (https://cegrecords.com/hannah-willwood)

21st April, Doors @7pm, Live performances from 7:30pm

Courteous Thief has been described as both contemporary new folk and acoustic indie pop. The release of Rest My Bones in October 2017 saw it gain local, national and international airplay in Europe with the title track from the Tribal ep recently making it to the semi-finals of the International Song Writing Competition.

Singer and song-writer Eve Goodman, having recently returned from living in Cornwall back to Caernarfon, with her warm caramel vocals that have a gentle, effortless quality that will put a spell on the listener.

While Hannah Willwood exhibits a unique blend of folk, jazz and indie, she is currently focusing on writing and gigging whilst studying song-writing at Leeds College of Music.

Tickets: £8 on-line at https://www.cegrecords.com, £10 on the door

Bar On Site

Tabernacle Chapel, Upper Mostyn Street, Llandudno

www.cultureactionllandudno.com

Mae CALL + Ceg yn cyflwyno Cerddoriaeth Fyw yn y Tabernacl

Cyflwyno:

Courteous Thief (https://www.courteousthief.co.uk/)

Eve Goodman & Friends (https://cegrecords.com/eve-goodman)

& Hannah Willwood (https://cegrecords.com/hannah-willwood)

21 Ebrill 7yh-10yh

Disgrifiwyd Courteous Thief fel pop indie gwerin ac acwstig cyfoes newydd. Gyda rhyddhau "Rest My Bones" ym mis Hydref 2017 enillwyd amser awyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn Ewrop, gyda'r trac teitl o'r ep "Tribal" yn ei wneud yn ddiweddar i rowndiau terfynol y Gystadleuaeth Ysgrifennu Cân Ryngwladol.

Canwr a chyfansoddwr caneuon Eve Goodman, gyda'i llais caramel cynnes sydd ag ansawdd ysgafn swynol a fydd yn rhoi hud ar y gwrandäwr.

Tra bod Hannah Willwood arddangos cyfuniad unigryw o gwerin, jazz a indie, mae hi ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ysgrifennu a gigio wrth astudio gân-ysgrifennu yng Ngholeg Leeds of Music.

Tocynnau: £8 ar-lein yn https://www.cegrecords.com, £10 ar y drws

Bar Ar y Safle

Capel Tabernacl, Stryd Mostyn, Llandudno www.cultureactionllandudno.com